Euroopa linnad muutumas järjest jalakäijate ja jalgratta sõbralikumaks

Euroopa suurlinnad Pariis, Berliin ja Milano töötavad usinasti selle nimel, et pärast  koroonakriisi olla senisest palju enam jalakäijate ja jalgrattasõbralikumad.  Pariisis on loodud 65 km pikkune jalgrattateede võrgustik, mis avatakse 11.mail. Kergliiklusteede  võrgustik on osa ambitsioonikast ettevõtmisest Pan Velo, mille lõplik valmimine teeb Pariisist riigi jalgrattasõbralikuma linna kogu riigis. Enam kui 60%  kergliiklusteedest Prantsusmaal on lühemad kui 5 km.  Selle sammuga loodetakse edendada ka rattapoodide ning juba kaduma hakanud remonditöökodade majandusjärge ja püsima jäämist ning tuletatakse pariislastele meelde, et nad on varem olnud tugevat nö jalgaratta-usku.  Ka Berliin, mis niigi omad auga välja teenitud „Euroopa rohelise pealinna“, on astumas edasisi samme, et rattasõitjate elu linnas veelgi lihtsustada ja neile privileege anda. Milano on kavandatud jalgrattareede pikkuseks 35 km, mis on autolembeste itaallaste jaoks enneolematu number.