Mesitarud Pariisi luksushotelli katusel.

Pariisi Mandrin Oriental hotelli ümbert kostub mõnusat suminat. Kuid need pole külalised, vaid hotelli mesilased, kes elavad hotelli katusele paigutatud mesitarudes. Toredates tarudes, mille elanike eest hoolitseb mesinik Audric de Campeu, elab ühtekokku 100,000 mesilast. Sellest piisab, et varustada hotelli oma meega. De Campeu on Pariisi tuntuim mesinik, kes tuli välja ideega paigutada mesitarud Pariisi ikoonilistele hoonetele, esimesed tarud pani ta paika Invaliidide kirikusse ja Orsay muuseumisse.  Juba tudengina Sorbonne´is õppides hakkas ta kirjutama kõikvõimalikesse linna ametkondadesse, küsides: kas te ei tahaks oma hoone katusel või aias mesilasi pidada. De Campeu visadus on andud häid tulemisi, sest tänaseks on Pariisis ja Versailles kokku 300 mesialt.