Vajalikud reisidokumendid väljastatakse reisijatele Tallinna lennujaamas väljuvate lendude saalis reisiprogammis täpsustatud kohas ja kellaajal.

Kui reisija on erandkorras mõned reisidokumendid (näit. kindlustuse vms.) vormistanud ise, siis hoolitseb ta ise nende olemasolu eest.

Aktsepteeritavad reisidokumendid on:

– pass (reisides väljaspoole Euroopa Liitu)

– ID kaart (Euroopa Liidu riikides)

  • Kõikidelt reisijatatelt, kes kasutavad rahvusvahelist õhutransporti, nõutakse kehtiva isikutunnituse (ID või pass) esitamist nii lennule registreerimisel kui lennuväravas enne pardale minekut.
  • Lennates sihtpunkti, mis ei kuulu Schengeni viisaruumi, tuleb reisijatel läbida ka passikontroll.
  • Soovitame vähemalt kaks nädalat enne reisi veenduda, et Teie reisidokumendid oleksid vastavasse sihtriiki sisenemiseks nõuetele vastavad.  Paljudes väljaspool EL-i asuvates riikides peab pass olema kehtiv vähemalt 6 KUUD pärast reisi lõppemist. 
  • Reisi- ja viisainfo ning erinõuded riikide kaupa leiate Välisministeeriumi kodulehelt.